Szkoła Podstawowa w Rokietnicy

Podróż z Rokietnicy… do wnętrza Ziemi

Ocena użytkowników:  / 2
SłabyŚwietny 

W tym roku szkolnym jedna z pierwszych klas (1d), z inicjatywy p. Renaty Janukowicz, została objęta patronatem Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. W ten niekonwencjonalny sposób gimnazjaliści mają możliwość zgłębiania wiedzy z tych dziedzin nauki. Stąd udział rokietnickiej młodzieży w zorganizowanych wykładach i ćwiczeniach prowadzonych przez naukowców z UAM.

 

Już 12.10.2016 klasa 1d uczestniczyła w wykładzie i zajęciach ćwiczeniowych z geografii pt. ,,Dzieje Ziemi”, zorganizowanych na terenie naszego gimnazjum i prowadzonych przez dr Pawła Wolniewicza- geolog, pracownik naukowy z Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Czas poświęcony uczniom podzielono na dwie części. Pierwsza część poświęcona była teorii i definicjom. Pan doktor opowiadał o tym, na jakie okresy dzielą się dzieje Ziemi i co działo się na terenie Polski w minionych czasach. Druga część opierała się na zadaniach praktycznych. Zajmowaliśmy się klasyfikacją organizmów żyjących miliony lat temu w morzach.

Natomiast w piątek dnia 21.10 2016 roku my- uczniowie klas 1d i 3d z gimnazjum- mieliśmy przyjemność brać udział w, przygotowanych specjalnie dla naszych uczniów, wykładach na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Dzięki prostemu wytłumaczeniu naukowych terminów łatwo i szybko uczniowie klasy 3d mieli możliwość szybkiego zdobycia wiedzy o skałach metamorficznych, które od dziś nie są nam już obce. Dzięki wiedzy dr Wojciecha Stawikowskiego zapoznaliśmy się z procesem powstawania skał, ich występowaniem i klasyfikacją. Prowadzący przedstawił również wiele ciekawostek, m.in. genezę samego słowa “metamorfizm”. Szczególną uwagę poświęciliśmy oszałamiającemu wyglądowi skał, który przyciąga oko i zachęca do bliższego zapoznania się z procesem ich powstawania. Gimnazjaliści mieli również niepowtarzalną okazję dotknąć omawianych materiałów, dzięki czemu wnikliwiej poznaliśmy ich właściwości.

Następną część wycieczki stanowiły wykłady poprowadzone przez studentów uczelni. Opowiadano nam o korzyściach płynących z wyboru kierunków ograficzno-geologicznych. Następnie zajęliśmy się badaniem i wydobyciem ropy naftowej oraz gazu ziemnego. Udostępniono nam próbkę nafty, którą studenci sami wydobyli w historycznej Bóbrce. Widzieliśmy również fragmenty rdzeni wiertniczych. Pracując z eksponatami rozwiązaliśmy przygotowane dla nas zadania.

W tym czasie klasa 1d uczestniczyła w zajęciach prowadzonych przez p. dr Rafała Ratajczaka, który opowiadał o budowie i analizie skał. Następnym elementem zajęć było zapoznanie gości z bogatą kolekcją paleontologiczną, o której opowiadał mgr Jan Król. Później poszliśmy do Lapidarium Skał znajdującego się przed budynkiem uniwersytetu. Następnie udaliśmy się do drugiego obiektu, czyli do Muzeum Skał, w którym wysłuchaliśmy historii meteorytu "MORASKO" oraz obejrzeliśmy wystawę skał. Naszymi gospodarzami były prof. UAM Agata Duczmal-Czernikiewicz oraz dr Joanna Jaworka.

Zwieńczeniem wyjazdu był spacer po terenie uczelni, na którym nie tylko obejrzeliśmy różne typy skał, lecz dowiedzieliśmy się jak wykorzystywano je na przestrzeni dziejów.

Urszula Cichańska, IIID,Oliwia Słomińska, ID

 

 

 

Godło Polski