Szkoła Podstawowa w Rokietnicy

Urszula Cichańska laureatką WKJP

Ocena użytkowników:  / 17
SłabyŚwietny 

Z wielką przyjemnością informujemy, że uczennica klasy III D Gimnazjum im. Noblistów w Rokietnicy – Urszula Cichańska – została tegoroczną laureatką Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego, którego temat przewodni brzmiał: Mistrzowie i uczniowie. Obok prestiżu z tytułem laureata wiążą się wymierne korzyści - uczennica jest zwolniona z egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego (otrzymuje za niego 100 %) i z tegoż przedmiotu uzyskuje ocenę celującą na świadectwie końcowym. Ma także pierwszeństwo w rekrutacji do szkoły średniej.

 

W finale konkursu Urszula napisała esej na temat: Celem edukacji powinno być nauczanie, jak myśleć, a nie – co myśleć.  Aby osiągnąć wiedzę i umiejętności na poziomie laureata, Urszula wykonała tytaniczną pracę. Już w wakacje letnie czytała lektury przewidziane do konkursu.Zmierzyła się z ambitnymi arcydziełami: „Pan Tadeusz”, „Boska Komedia”, ale i z utworem zarezerwowanym raczej tylko dla polonistów:  „Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki” – pierwsza polska powieść. Na szczęście pojawiły się także utwory tzw. literatury popularnej, jak „Mort” czy „Dziecko Noego”. W sumie należało poznać 18 tekstów kultury i  umieć je interpretować w kontekście historycznym, biograficznym i literackim. Urszula przyznała, że ostatnie pół roku zostało podporządkowane jednemu celowi. Na szczęście – talent i ciężka praca zostały docenione przez jury. Jeszcze raz gratulujemy naszej uczennicy!

MT

 

Godło Polski