Szkoła Podstawowa w Rokietnicy

Szkolny konkurs "Wierszyki Łamiące Języki"

Ocena użytkowników:  / 4
SłabyŚwietny 

Regulamin Szkolnego Konkursu Recytatorskiego

WIERSZYKI ŁAMIĄCE JĘZYKI

o tytuł Mistrza Pięknej Wymowy

 

 

 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Rokietnicy.

 

 1. Celem konkursu jest prezentacja umiejętności pięknej wymowy i umiejętności recytatorskich uczniów naszej szkoły.

 

 1. Konkurs jest adresowany do wszystkich uczniów szkoły oraz dzieci z oddziału przedszkolnego. Przebiega w dwóch etapach:

1)      eliminacje w klasie, które przeprowadza wychowawca klasy bądź nauczyciel polonista;

2)      eliminacje szkolne, które odbywają się w wyznaczonym terminie dla wszystkich recytatorów wyłonionych w eliminacjach klasowych.

 

 1. W konkursie szkolnym może wziąć udział jeden uczeń z każdego oddziału (wyłoniony wcześniej w eliminacjach klasowych). Wychowawca jest zobowiązany do wcześniejszego zgłoszenia ucznia do organizatorów konkursu.

 

 1. Konkurs przebiega w oparciu o podział na trzy kategorie wiekowe:
 • uczniowie klas 0 – 2;
 • uczniowie klas 3 – 4;
 • uczniowie klas 5 – 7.

 

 1. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przygotowanie prezentacji wiersza
  o dużej trudności językowej. Wiersz uczeń może wybrać sobie sam lub skorzystać
  z porady logopedy szkolnego i bibliotekarza. W klasach młodszych wierszyk może wybrać wychowawca.

 

 1. Na konkurs szkolny, odbywający się we wcześniej ustalonym terminie i miejscu, uczeń przynosi tekst wiersza, który będzie recytował.

 

 1. W skład komisji konkursowej wchodzą logopedzi szkolni oraz wicedyrektor szkoły bądź nauczyciel polonista.

 

 1. W ocenie prezentacji komisja konkursowa bierze pod uwagę dobór tekstu, technikę wykonania, interpretację oraz ogólny wyraz artystyczny.

 

 1. Dla laureatów konkursu nagrody zabezpieczają organizatorzy. Nagrody finansowane są przez fundusz Rady Rodziców.
Godło Polski