Szkoła Podstawowa w Rokietnicy

Ogłoszenie

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Rokietnicy

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO

Sekretarki

w Szkole Podstawowej w Rokietnicy.

 

 1. DANE PODSTAWOWE:

 1. Nazwa stanowiska pracy: Sekretarka,

 2. Komórka organizacyjna: Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Rokietnicy, ul. Szkolna 3c, 62-090 Rokietnica,

 3. Wymiar etatu: 1.

 

 1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

  1. Obywatelstwo polskie,

  2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

  3. Wykształcenie, co najmniej średnie,

  4. Nieposzlakowana opinia,

  5. Prawo jazdy kat. „B”,

  6. Co najmniej trzyletni staż pracy.


 1. WYMAGANIA DODATKOWE pożądane od kandydata:,

 1. Umiejętność dobrej organizacji pracy,

 2. Odpowiedzialność, rzetelność, wysoka kultura osobista,

 3. Komunikatywność i odporność na stres,

 4. Dyspozycyjność,

 5. Umiejętność obsługi komputera.

 

 1. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ:

 1. Załatwianie spraw związanych z obsługą szkoły wynikających z jej bieżącego funkcjonowania,

 2. Prowadzenie kancelarii i sekretariatu szkoły,

 3. Bieżące załatwianie wszelkich spraw uczniowskich,

 4. Przygotowywanie i wydawanie legitymacji i zaświadczeń,

 5. Wykonywanie typowych prac biurowych i kancelaryjnych według zaistniałych potrzeb,

 6. Przygotowywanie danych do sprawozdań z zakresu swojego stanowiska pracy,

 7. Obsługa centrali telefonicznej, kserokopiarki, poczty internetowej,

 8. Kierowanie ruchem gości i interesantów, organizowanie spotkań z dyrektorem szkoły,

 9. Prowadzenie niezbędnej dokumentacji dotyczącej posiadanych druków ścisłego zarachowania,

 10. Dbałość o właściwe zabezpieczenie dokumentacji szkolnej związanej z obowiązkiem szkolnym, zachowując dyskrecję i tajemnicę załatwianych spraw,

 11. Zabezpieczenie i przechowywanie pieczęci oraz druków ścisłego zarachowania,

 12. Dbałość o należyty stan techniczny urządzeń znajdujących się w sekretariacie szkoły,

 13. Dbałość o należyty ład i porządek na stanowisku pracy,

 14. Wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora.

 

 1. WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Życiorys – CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy,

  2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

  3. Kopie świadectw pracy,

  4. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

  5. Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).”

    

 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADNIA DOKUMENTÓW:

Ofertę pracy zawierającą wymagane dokumenty należy składać w kopercie z dopiskiem: „Oferta pracy – nabór na stanowisko Sekretarka” osobiście w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Rokietnicy ul. Trakt Napoleoński 16 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00 lub przesłać pocztą w terminie do 29.01.2018r. do Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Rokietnicy, ul. Szkolna 3c, 62-090 Rokietnica.

Godło Polski