Szkoła Podstawowa w Rokietnicy

Aktywna Tablica

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów
i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych
na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”.


      Złożony przez naszą szkołę wniosek został pozytywnie zweryfikowany i od lutego 2018 uczniowie i nauczyciele mogą cieszyć się dwoma monitorami interaktywnymi.

Założenia programu:
- jednym z zasadniczych zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji
  uczniów przygotowujących ich do życia
 w społeczeństwie informacyjnym,
-
rozwój kompetencji uczniów w tym zakresie powinien dokonywać się
  w nowocześnie wyposażonej szkole,
- szkoły podstawowe wyposażone w określone pomoce dydaktyczne będą
  realizować założenia nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego
  z wykorzystaniem TIK,
- rozpoczęcie procesu zmian dotyczący tworzenia i wprowadzenia do praktycznego
  działania innowacji pedagogicznych wypracowanych przez szkołę.

Szkoła jest zobowiązana do zrealizowania m.in. następujących zadań:

1. Udział przez przynajmniej jednego nauczyciela szkoły w co najmniej trzech
    spotkaniach organizowanych w ramach międzyszkolnych sieci współpracy
    nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu;
2. Zorganizowania w szkole co najmniej dwóch lekcji otwartych z wykorzystaniem
    TIK w nauczaniu;
3. Dzielenia się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi
    nauczycielami przez udostępnianie w międzyszkolnej sieci współpracy
    nauczycieli, w szczególności opracowanych scenariuszy zajęć edukacyjnych
    z  wykorzystaniem TIK, przykładów dobrych praktyk;
4. Wykorzystywania TIK na zajęciach edukacyjnych prowadzonych w każdym
    oddziale szkoły uczestniczącej w Programie (w zakresie co najmniej 5 godzin
    zajęć lekcyjnych średnio w każdym tygodniu nauki, w okresie od dnia
    zainstalowania i uruchomienia pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach
    Programu do 31 maja roku następującego po roku, w którym zostało udzielone
    wsparcie finansowe).

 

Nauczyciele i uczniowie wykorzystują zakupiony sprzęt podczas zajęć.

Korzystają i polecają innym strony internetowe m.in.:

– platformę etwinning.net – ciekawe pomysły na projekty
– www.MATZOO.pl – zadania z matematyki
– www.learningapps.org – ćwiczenia interaktywne
– www.scholaris.pl – scenariusze zajęć
– www.ang.pl – nauka słownictwa i gramatyki
– www.kahoot.com – quizy
– www.katechizmy.com.pl – ćwiczenia sprawdzające wiadomości, gry dydaktyczne
– www.muzykotekaszkolna.pl – filmy nawiązujące do różnych zagadnień związanych
   z muzyką,

 – www.scholaris.pl
 – www.gwo.pl
 – www.nowaera.pl
 – www.mcourser.pl 
 – www.quizizz.com - quizy
 – www.gwo.pl
 – www.nowaera.pl
 – www.uczę.pl

 

W ramach projektu nawiązaliśmy współpracę z Zespołem Szkolno – Przedszkolnym w Napachaniu.

Wszystkie materiały, które wykorzystują nauczyciele tej placówki można znaleźć na stronie  http://www.zsp-napachanie.pl  w zakładce PROJEKTY.

 

Godło Polski