Biblioteka

W tym roku biblioteka Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy
w Rokietnicy bierze udział w Narodowym Programie Rozwoju
Czytelnictwa. Na półkach już pojawiły się nowe, bardzo ciekawe
książki, po które zapraszamy do obu bibliotek.


BIBLIOTEKA SZKOLNA w budynku C
zaprasza czytelników codziennie


Poniedziałek
od 8.15 do 14.15
Wtorek od 8.15 do 15.30
Środa od 7.00 do 15.30
Czwartek od 7.00 do 14.15
Piątek od 7.00 do 14.15


Bibliotekarki: Katarzyna Piechalak
Dorota Zalewska


BIBLIOTEKA SZKOLNA w budynku A
zaprasza czytelników codziennie
Poniedziałek
od 7.30 do 14.30
Wtorek od 7.30 do 13.30
Środa od 7.30 do 13.30
Czwartek od 7.30 do 13.30
Piątek od 7.30 do 12.30


Bibliotekarka: Anna Koźlak

Biuletyn Informacji Publicznej