Dofinansowanie UE

Rozbudowa Gimnazjum im. Noblistów w Rokietnicy

Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wniosek uzyskał dofinansowanie w ramach:

  • Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
  • Osi priorytetowej 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”,
  • Działania 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej
    i szkoleniowej”,
  • Poddziałania 9.3.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej”.

Wartość projektu: 12 182 953,27 zł.

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 3 635 896,73 zł.

Szczegóły projektu.

 

 

 

Młodzi Nobliści z Rokietnicy

Uwaga! Informuję, że dane osobowe dotyczące adresu administratora w obrębie zbioru Centralnego Systemu danych osobowych w projekcie „Młodzi Nobliści z Rokietnicy” zostały zmienione.

Aktualne dane administratora w obrębie zbioru Centralnego Systemu Informatycznego – Minister Inwestycji i Rozwoju z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Wspólnej 2/4. 00-926 Warszawa.  

Koordynator projektu

Elżbieta Fudala

 

 

 

INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU

„MŁODZI NOBLIŚCI Z ROKIETNICY
– kompleksowy program wsparcia edukacji
w Gimnazjum im. Noblistów w Rokietnicy”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej,
budżetu państwa i budżetu Gminy Rokietnica
realizowanego w ramach WRPO NA LATA 2014-2020.

NR RPWP.08.01.02-30-0193/16 

Czytaj więcej...

Godło Polski