Dokumenty

W tym dziale znajdziesz wszystkie ważne dokumenty dotyczące Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Rokietnicy.

Zbiór aktualnych plików stanowi znakomite źródło wiedzy o naszej szkole. 

 

D      O       K       U       M       E       N       T       Y
Statut szkoły
Program wychowawczo - profilaktyczny
Koncepcja pracy szkoły na lata 2017 - 2022
Strój szkolny - regulacje

 

Przedmiotowe systemy oceniania 2017/2018
Język Polski
Język Angielski
Język Niemiecki
Matematyka
Geografia
Biologia
Chemia
Fizyka
Historia
WOS
Wychowanie fizyczne
Religia
Język hiszpański
Edukacja Dla bezpieczeństwa
Plastyka
Muzyka
Technika
Zajęcia techniczne
Informatyka 4-6
Informatyka 7+ klasy gimnazjum
Przyroda

 

 

 

Godło Polski