Dokumenty

W tym dziale znajdziesz wszystkie ważne dokumenty dotyczące Gimnazjum im. Noblistów w Rokietnicy. Zbiór aktualnych plików stanowi znakomite źródło wiedzy o naszej szkole. 

 

D      O       K       U       M       E       N       T       Y
Statut szkoły  
Wewnątrzszkolny system oceniania
Program wychowawczo - profilaktyczny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej