Rada Rodziców

S K Ł A D   R A D Y   R O D Z I C Ó W

Janusz Nowicki

Przewodniczący

Olga Stachowiak

Wiceprzewodnicząca odpowiadająca za klasy 0-4

Magda Grochowska

Wiceprzewodnicząca odpowiadająca za klasy 5-7

Renata Suszka

Wiceprzewodnicząca odpowiadająca za klasy gimnazjalne 2-3

Agata Jaszczuk

Skarbnik

Agnieszka Mazur

Sekretarz

 

Wpłaty proszę kierować na konto:
Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im.Jana Brzechwy 62-090 Rokietnica ul.Szkolna 3c
49 9043 1041 2041 0050 4234 0005
Proszę przy wpłacie zaznaczyć klasę szkoły podstawowej (np. 1a) lub klasę gimnazjalną (np.2a GIM.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godło Polski