Zespół do spraw wychowawczych

Szanowni Państwo!

Szkoła to nie tylko miejsce, w którym Państwa dzieci zdobywają wiedzę. To również bezpieczne miejsce, w którym nauczyciele, pedagog i psycholog szkolny mogą okazać wsparcie. Dla Państwa jako rodziców/ opiekunów prawnych oraz Waszych dzieci pracują:

    • Pedagog szkolny – Lidia Przybylska
    • Psycholog szkolny – Beata Bąbka

Możecie Państwo oczekiwać od nas pomocy i wsparcia w rozwiązywaniu niepokojących Was sytuacji, jakie mogą dotyczyć:

 • Rozpoznawania trudności w nauce bądź innych niepowodzeniach szkolnych doświadczanych przez Wasze dziecko,
 • Potrzeby udzielania Waszemu dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Niepokojących Was zmian, jakie pojawiają się w zachowaniu,
 • Trudnych relacji Waszego dziecka z rówieśnikami, nauczycielami lub rodzeństwem,
 • Każdej innej sprawy, która jest dla Was i Waszego dziecka bardzo ważna.

 

szkolne koło ratunkowe

 

 

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej