Zespół do spraw wychowawczych

Szanowni Państwo!

Szkoła to nie tylko miejsce, w którym Państwa dzieci zdobywają wiedzę. To również bezpieczne miejsce, w którym nauczyciele, pedagog i psycholog szkolny mogą okazać wsparcie. Dla Państwa jako rodziców/opiekunów prawnych Waszych dzieci pracują:

   • Pedagog szkolny:

Lidia Przybylska, Ilona Głyda

   • Psycholog szkolny:

Beata Bąbka, Ewa Potoczak- Łoś,  Agata Jankowiak

Możecie Państwo oczekiwać od nas pomocy i wsparcia w rozwiązywaniu niepokojących Was sytuacji, jakie mogą dotyczyć:

 • Rozpoznawania trudności w nauce bądź innych niepowodzeń szkolnych doświadczanych przez Wasze dziecko,
 • Potrzeby udzielania Waszemu dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • Niepokojących Was zmian, jakie pojawiają się w zachowaniu,
 • Trudnych relacji Waszego dziecka z rówieśnikami, nauczycielami lub rodzeństwem,
 • Każdej innej sprawy, która jest dla Was i Waszego dziecka ważna.

 

G O D Z I N Y  P R A C Y  G A B I N E T Ó W

Imię i nazwisko

 Gabinet  

 Godziny pracy

Beata Bąbka

A4 

Poniedziałek: 11.30 – 16.00,
Wtorek: 10.30 – 17.00,
Środa: 8.00 – 12.00,
Czwartek: 8.00 – 15.00,
Piątek: 8.00 – 12.00.

Konsultacje dla rodziców:
1 i 3 wtorek miesiąca 15.00 – 17.00.

Ilona Głyda

C31

Poniedziałek: 8.00 – 13.30,
Wtorek: 10.30 – 17.00,
Środa: 8.00 – 13.30,
Czwartek: 11.00 – 15.00,
Piątek: 8.00 – 12.30.

Agata Jankowiak

C22

Poniedziałek: 8.30 – 14.30,
Wtorek: 11.30 – 17.00,
Środa: 8.30 – 14.30,
Czwartek: 8.30 – 11.00,
Piątek: 8.30 – 14.30.

Konsultacje dla rodziców:
Poniedziałek: 8.30 – 9.30,
Wtorek: 16.00 – 17.00.

Ewa Potoczak-Łoś

D7

Poniedziałek: 8.30 – 13.30,
Wtorek: 11.45 – 17.00,
Środa: 8.30 – 14.30,
Czwartek: 8.30 – 13.30,
Piątek: 8.30  – 13.15.

Lidia Przybylska

A4

Poniedziałek: 9.00 – 14.00,
Wtorek: 9.00 – 15.00,
Środa: 9.00 – 15.00,
Czwartek: 9.00 – 13.00,
Piątek: 9.00 – 14.00.

Konsultacje dla rodziców:
2 i 4 wtorek miesiąca: 15.00 – 17.00.

 

Godło Polski